เกี่ยวกับนักเขียน

ชื่อ:  

วันเกิด: 12 เมษายน 2530

อายุ: 36 ปี

สัญชาติ: ไทย 

เชื้อชาติ: ไทย

ศาสนา: พุทธ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์ 

ผลงานของนักเขียน : มีประสบการณ์ด้านการเขียนมามากกว่า 7 ปี เคยเขียนบทความเว็บเพจต่างๆก่อนเข้าทำงาน และมีผลงานเคยทำงานเกี่ยวกับสื่อโฆษณา รวมถึงหนังสือเกมออนไลน์ และกีฬาภาคสนาม สื่อสารมวลชน เกมออนไลน์ก่อนเข้าทำการที่ peltolagolf.com ในปัจจุบัน 

ความเชี่ยวชาญด้านนักเขียน ความเชี่ยวชาญในด้านวงการกอล์ฟ และเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการบ่งบอกเรื่องราวในโลกของกีฬาที่เรารู้จักกันดีอย่างกีฬากอล์ฟ เขารู้เรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งและบทบาทของผู้เล่น รูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันของกีฬากอล์ฟและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามเป็นอย่างดี เนื่องจากความรู้ที่มีเกี่ยวกับกอล์ฟอย่างละเอียด สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมและเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟและการแข่งขันกอล์ฟได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจ    

ข้อมูลติดต่อ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : บรรณาธิการ-peltolagolf.com 

ที่อยู่: 370 ซอย ลาดพร้าว 107 แยก 26 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

อีเมล:

Social: